Każdy członek rodziny powinien mieć własne, codzienne obowiązki, pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie konkretnej jednostki w społeczeństwie. W tym momencie należy podkreślić, iż znane każdemu określenie „dom” to nie tylko fizyczny budynek, pozwalający na wygodne i spokojne życie oraz szeroko rozumiany odpoczynek, ale także ogół domowników należących do konkretnej rodziny. Faktem jest, iż każdy człowiek marzy o tym, by posiadać własny kąt, niemniej jednak należy pamiętać, że szereg pomieszczeń domowych przeznaczonych jest do ogólnego użytku, czego przykładem może być kuchnia, salon czy też łazienka. Większość właścicieli domów wolno stojących stara się, by na terenie ich nieruchomości znajdowała się także działka warzywna lub ogród rekreacyjny. Wielkość konkretnej alternatywy zależy od możliwości fizycznych konkretnej nieruchomości, a także oczekiwań i dyspozycyjności właścicieli danych terenów. Ogólnie wiadomo, że posiadanie ogrodu warzywnego lub rekreacyjnego wiąże się z koniecznością regularnych działań porządkowych, co z kolei wymaga mniejszych lub większych nakładów czasowych. Warto także dodać, że poza różnego rodzaju roślinami, krzewami i drzewami w ogrodzie można spotkać zwierzęta, przede wszystkim hodowlane, choć nierzadko są to również zwierzęta ozdobne. Rzeczą oczywistą jest fakt, iż każde zwierzę, podobnie jak rośliny, wymaga odpowiedniej opieki ze strony człowieka, dlatego też praktycznie w każdym domu istnieje szeroko rozumiany podział obowiązków, obejmujący wszystkich członków rodziny, często także dzieci. Oczywiście konkretne obowiązki powinny być dostosowane do wieku i możliwości konkretnej osoby.