Metal jest materiałem, który otacza nas praktycznie wszędzie. Do tego stopnia, że trudno wskazać branżę, w której nie pojawia się on pod żadną postacią i przynajmniej w niewielkim stopniu nie tworzy narzędzi, urządzeń, detali w niej wykorzystywanej. Jednocześnie metale, które znamy z naszej codzienności są zwykle poddana wcześniejszej obróbce. Jedną z najbardziej zaawansowanych technik elektrochemicznej obróbki tego typu jest elektropolerowanie. W najprostszy sposób można powiedzieć, że poprzez elektropolerowanie metali rozumie się proces wygładzenia powierzchni detalu wykonanego z danego metalu przy jednoczesnym zmniejszeniu jego podatności na korozję. Polega on na zwiększeniu koncentracji atomów chromu na powierzchni metalu. Jest to zabieg wyjątkowo delikatny, ale i skutkujący efektem wygładzenia i błyszczenia elementu, który został poddany elektropolerowaniu. W ten sposób metal wygląda dużo estetyczniej, a warto także pamiętać, że można go od tego czasu łatwiej utrzymać w czystości.