Przydomowe oczyszczalnie ścieków to obecnie świetna alternatywa dla tradycyjnego szamba. Przed budową takiej oczyszczalni należy jednak poznać kilka niezwykle istotnych zasad. Bardzo ważne jest przede wszystkim to, iż takiej oczyszczalni nie można wybudować w sytuacji, gdy w okolicy znajduje się kanalizacja. Obecnie istnieje obowiązek przyłączenia każdego domu do miejskiej kanalizacji. Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku, gdy oczyszczalnia powstała, zanim pojawiła się kanalizacja, ponieważ w takiej sytuacji można bez problemu korzystać z przydomowej oczyszczalni. Chcąc wybudować na swoim terenie przydomową oczyszczalnię ścieków, należy przede wszystkim zgłosić ten fakt w odpowiedniej instytucji. Warto również przygotować projekt całej inwestycji, który z pewnością okaże się bardzo pomocny. Prace związane z budową oczyszczalni najlepiej przeprowadzać w okresie od wiosny do jesieni, czyli wtedy, gdy nie ma żadnego problemu ze zrobieniem potrzebnych wykopów. Zimą takie coś byłoby niemożliwe.