Każdy z nas niesie ze sobą pewien bagaż obciążeń genetycznych, związanych z chorobami, które odziedziczyliśmy po naszych rodzicach, dziadkach i dalszych przodkach. Nie mamy na niego wpływu. Warto zdawać sobie sprawę z obciążeń jakie występują u nas w rodzinie i skutecznie im zapobiegać. W większości zapobiegania chorobom sprowadza się do prowadzenia tak zwanego zdrowego stylu życia. Polega on na spożywaniu zdrowych potraw oraz uprawianiu wysiłku fizycznego. Takie prozdrowotne zachowanie przyczynia się do zmniejszenia ryzyka występowania wielu chorób, którymi możemy być dziedzicznie obciążeni. Możemy w ten sposób uniemożliwić rozwinięcie się nadciśnienie tętniczego, miażdżycy czy cukrzycy, czyli chorób, które bardzo często występują w naszej populacji. Pamiętajmy, że fakt ze nasi obydwoje rodzice chorowali na nadciśnienie nie oznacza wcale, że jesteśmy skazani na tę chorobę. Wystarczy jej zapobiegać zawczasu przez prowadzenie prozdrowotnego stylu życia. Pomoże nam to ustrzec się przed wieloma chorobami.