Projekt domu

Architekt, jak sugeruje nazwa, zajmuje się realizacją zamówienia zleceniodawcy dotyczącego różnego typu obiektów architektury. Zawód architekta łączy wiele dziedzin nauki, techniki i sztuki i w zależności od czasu a także od kraju zawód ten jest definiowany inaczej.

Dobry architekt musi posiadać rozległą wiedzę i umiejętności z zakresu budownictwa a także kształtowania plastycznego budynków. Musi także posiadać wyobraźnię przestrzenną konieczną do kształtowania kompozycyjnych układów w przestrzeni, w której będzie poruszał się człowiek, uwzględniając w swoich projektach funkcjonalność.

Zawód architekta jest tak rozległy, że dzieli się go na różne specjalizacje, które wyodrębniły się i stały się oddzielnymi zawodami. Jako architektów określa się następujące zawody:

Urbanista, zajmujący się architekturą miast

Ruralista, zajmujący się architekturą terenów wiejskich

Architekt krajobrazu

Architekt obiektów budowlanych

Architekt wnętrz

Technik architekt

Dawniej do tej listy dołączano także inżyniera budownictwa, czyli statyka jednak teraz został on wyodrębniony, jako oddzielny zawód i jest oddzielnie nauczany.

Tytuł zawodowy architekta można uzyskać po ukończeniu, w zależności od kraju, politechniki, uniwersytetu, wyższej szkoły zawodowej lub akademii sztuk pięknych. W zależności od rodzaju pracy architekta wybiera się inny typ szkoły. Sam tytuł architekta nie przesądza jednak o możliwości pełnienia samodzielnych funkcji w tym zawodzie. Wymagane jest także uzyskanie uprawnień budowlanych a także dołączenie do izby architektów.