Praca architekta jest niezwykle ciekawym zajęciem. Każdego dnia architekci mają do czynienia z rysunkami, projektami, a także oryginalnymi pomysłami. Są to wizjonerzy przestrzeni publicznej, dzięki którym możemy zaobserwować stale zmieniające się otoczenie wokół nas.
Wpływ architektów na przestrzeń jest ogromny. Tworząc i realizując budynek reprezentatywny, imponujący, można zauważyć, jak wpisuje się on w miejsce, a także stwierdzić, czy jest jakością wyznaczającą nowe trendy w architekturze i budownictwie.
Architektura zatem jest czymś mistycznym, nie ogranicza się jedynie do współczesnych możliwości inżynieryjnych. Bowiem wyobraźnia i polot architekta nie ma granic. Być może projekt, który obecnie nie może być zrealizowany, z uwagi na pewne ograniczenia technologiczne, będzie miał szansę zmaterializowania się w przyszłości.
Bycie architektem wymaga otwartego, bystrego umysłu, który dostrzeże to, czego oko zwykłego człowieka nie będzie w stanie zobaczyć. Projekty są sztuką oraz pasją.