Socrealizm w architekturze
Architektura jest bardzo ciekawym zajęciem. Dowiedzieć się można dzięki niej o wielu stylach w budownictwie. Socrealizm architektura – jest to jeden z wielu kierunków w sztuce. Budynki wykonane w tym stylu, posiadają takie cechy jak – wiele zdobień, na przykład kolumnady i pilastry lub attyki. Ta architektura miała skupiać się na narodowości i być bardzo socjalistyczna w swojej treści. Styl ten był na początku bardzo krytykowany, nie podobał się, ponieważ uważano, że był za mało funkcjonalny, a jego forma była zbyt surowa. Przykładem budowli w tym stylu jest na przykład: Uniwersytet imienia Łomonosowa w Moskwie, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Ideologia ta została wprowadzona do Polski ze Związku Radzieckiego. Obecnie coraz bardziej podziwia się budynki w stylu socrealistycznym, ponieważ wydają się być one młodym ludziom bardzo oryginalne oraz historyczne. Nie da się ukryć, że znajdą się także przeciwnicy tego stylu, aczkolwiek są osoby, które są zakochane w takim budownictwie i architekturze.