Skąd wziął się socrealizm?
Socrealizm był kierunkiem w sztuce, literaturze oraz architekturze, który narodził się w Związku Radzieckim. Obiekty socjalistyczne można spotkać głównie w Europie Wschodniej, gdzie wpływy radzieckie w XX wieku odcisnęły swoje znaczące piętno.

Socrealizm został proklamowany w Związku Radzieckim w 1938 roku, natomiast w Polsce był głównym nurtem w latach 1949-1955. Artyści prezentujący inne przekonania, w tym okresie byli represjonowani. Socrealizm architektura to nurt, który wyróżniał się dążeniem do przekazania socjalistycznych treści, przy zachowaniu narodowych form. Architektura miała wyrażać siłę ludu, a nie prezentować walory estetyczne. Budynki zyskały monumentalny charakter, zachowywały zasady symetrii i surową formę. Socrealizm ogromne znaczenie przykładał do tworzenia budynków oraz różnego rodzaju obiektów użyteczności publicznej – były to siedziby urzędów, place manifestacyjne czy całe założenia urbanistyczne. Po zakończeniu okresu stalinizmu, w Polsce socrealizm został mocno krytykowany oraz całkowicie odrzucony.