Jak odbierać architekturę socrealizmu?
Gdy myślisz o architekturze, to masz zapewne w głowie zabytkowe kościoły lub zespoły zmodernizowanych kamienic. Wszystko gustowne lub tajemnicze, jak na przykład średniowieczne zamki. Parząc na socrealizm architektura nie należy do elementów szczególnie finezyjnych. Monumentalne budynki, toporne kształty – trudno nazwać je czymś pięknym. Stanowią one świadectwo pewnej epoki. Wyrażają sposób myślenia o świecie, jaki wtedy panował. I właśnie w ten sposób należy na to patrzeć. W takiej epoce jak socrealizm architektura (jak z resztą wszystko inne) związana była z polityką. Miała promować wartości socjalizmu i stanowić wyraz nowego ustroju. Architekci tworzyli budynki w jednym tonie. Jednym z przykładów tego typu budownictwa jest część zabudowy Warszawy, chociażby fragmenty ulicy Andersa lub Alei Niepodległości. Podsumowując cały socrealizm architektura byłaby dobrą soczewką pokazującą sposób myślenia zanurzony w systemie politycznym. Stanowi on jeden z czynników do analizy dla badaczy kultury i socjologów.