Socrealizm – architektura
Socrealizm był kierunkiem w sztuce wywodzącym się z Rosji, w której po przewrocie bolszewickim w 1917 roku artyści zapewnioną mieli możliwość rozwoju. Sam socrealizm powstał oficjalnie w 1934 roku. Jak każda sztuka miała ona swoje odłamy w malarstwie, muzyce, literaturze i architekturze. No właśnie – socrealizm architektura. Kierowano się przede wszystkim tym, by społeczeństwo odnajdywało w budowlach formy im znane, zarazem jednak chciano, by wznoszone budowle były monumentalne i symetryczne, stosowano ozdobienia charakterystyczne dla klasycyzmu i renesansu, głównie łuki, kolumny, attyki. Architektura socrealizmu miała propagować socjalizm, zjednoczenie ludu. Pomimo wielu cech wydających się być zaletą, same budowle socrealizmu były ubogie w formie, a wykorzystywane w nadmiarach surowce ograniczały rozwój państwa. Aby zrozumieć architekturę socrealizmu wystarczy spojrzeć chociażby na Pałac Nauki i Kultury znajdujący się w Warszawie, będący najwyższym budynkiem w Polsce, a powstał właśnie w myśli socrealizmu jako „dar narodu radzieckiego dla narodu polskiego”.