Socrealistyczna architektura
Wszystkie systemy totalitarne oparte są na zasadzie podporządkowania jedynej słusznej idei wszystkich mieszkańców państwa. Wśród dziedzin do których chętnie sięgają ideolodzy totalitarni jest również kultura. Jeden z takich systemów – komunizm pozostawił znaczący ślad po sobie w postaci dzieł literackich, plastycznych i architektonicznych. Ten nurt, który powstał w latach trzydziestych wieku dwudziestego w ZSRR to socrealizm.
Jeśli chodzi o socrealizm architektura tego kierunku wzbudza szczególne zainteresowanie i skrajne emocje. Budowle projektowane przez najlepszych architektów socrealizmu miały być dowodem wielkości partii i narodu. To że dla tego narodu były mało funkcjonalne nie miało większego znaczenia – ważne było to, że monumenty wzbudzały podziw i szacunek dla wielkości narodu który żyje szczęśliwie w sojuszu robotniczo – chłopskim.
To, że budowle socrealistyczne wzbudzają emocje wiemy nie od dziś na przykładzie naszego warszawskiego PKiN. Obiekt chroniony wpisem do rejestru zabytków jest wciąż przedmiotem ataków przeciwników dawnego systemu, którzy domagają się zburzenia pałacu jako pamiątki po czasach komuny.