Architektura doby socrealizmu
W Polsce architektura doby socrealizmu realizowana była w latach 1949-1956 zgodnie z doktryną realizmu socjalistycznego. Mamy wiele zabytków pochodzących z tego okresu, a bardzo często są to budynki, z których korzystamy do chwili obecnej.

Socrealizm architektura ma swoje korzenie w Związku Radzieckim, skąd łatwo „napłynął” do granic Polski. Architektura tego okresu miała być bogata w socjalistyczne treści, a przy tym narodowa w swojej formie. Bardzo często nawiązywano do zasad architektonicznych doby renesansu, jednocześnie budynki miały maksymalnie 4 piętra i spadziste dachy pokryte dachówką. Bardzo często architektura socrealizmu stawiała nacisk na tworzenie obiektów publicznie użytecznych – były to place i zabudowa miejska, gmachy urzędów, szkoły czy pomniki proklamujące socjalistyczne ideały. Pojawiały się również ogromne bloki mieszkalne. Do chwili obecnej obiekty doby socrealizmu można znaleźć praktycznie w każdym polskim mieście, a jednym z symboli epoki jest powszechnie rozpoznawalny Pałac Kultury i Nauki w Warszawie.