Realizm socjalistyczny
Przez prawie pół wieku panowała w naszym kraju epoka komunizmu. Wpłynęła ona oczywiście na wszystkie sfery życia, w tym także na sztukę. Był to okres dość specyficzny i ponury w naszej rzeczywistości. W historii sztuki najbardziej charakterystyczny etap to czas krótko po wojnie. Nurt ten określany jest jako socrealizm Architektura również nie pozostała bez wpływu tego nurtu. Charakteryzowała się m. in. monumentalnością oraz zastosowaniem dekoracji do przekazu socjalistycznych treści. Socrealizm, inaczej realizm socjalistyczny, powstał w ZSRR i był głównym filarem kulturalnej polityki stalinizmu. Program opierał się m.in. na opozycji do nurtów awangardowych w sztuce. Przede wszystkim jednak był narzędziem propagandowym w rękach ówczesnych władz. Architektura określana była jako socjalistyczna w treści, narodowa w formie. Tym ideom podporządkowane były więc wszystkie realizacje. W Polsce jedne z najważniejszych to Pałac Kultury i Nauki w Warszawie oraz Aleja Róż w krakowskiej Nowej Hucie.