Walka z alkoholizmem – pierwsze kroki

Alkoholizm to plaga, która dotyka coraz wyższy odsetek polskiego społeczeństwa, w tym osoby w coraz młodszym wieku. Alkohol, powszechnie traktowany jako używka społecznie akceptowana i często towarzysząca imprezom okolicznościowym i spotkaniom towarzyskim, jest substancją wysoko toksyczną, silnie uzależniającą i szkodliwą dla zdrowia na bardzo wielu poziomach.
Alkoholizm, oprócz dramatycznych skutków dla zdrowia i życia osoby uzależnionej, potrafi także zrujnować więzi społeczne i rodzinne, a osoby, które dorastały z alkoholikiem w najbliższej rodzinie, często radzą sobie z konsekwencjami i traumą psychiczną przez większość dorosłego życia.
Aby rozpocząć walkę z alkoholizmem, pierwszym krokiem będzie tak zwana detoksykacja alkoholowa, czyli oczyszczenie organizmu z pozostałości alkoholu i toksyn po zaprzestaniu picia. Nasze ciało wykona detoksykację samoczynnie, natomiast w sytuacjach, kiedy uzależniony znajdował się w ciągu przez wiele dni lub tygodni i objawy wycofania są poważne, detoksykacja może być wykonana w specjalnym ośrodku lub z pomocą specjalisty.