Jak ustrzec się przed nierzetelnym deweloperem?
Decydując się na kupno mieszkania na rynku pierwotnym warto wcześniej rzetelnie sprawdzić dewelopera. Nierzetelny deweloper może bowiem nie wywiązać się z umowy.
Zacząć można od przeszukania forów internetowych. Można na nich trafić na osoby poszkodowane. Kolejnym, najważniejszym krokiem, jest dokładne sprawdzenie umowy. Szczególnie trzeba się przyjrzeć części dotyczącej kar umownych, odpowiedzialności prawnej obu stron itd. Umowę i jej zapisy w razie niejasności zawsze można skonsultować z prawnikiem.
Często deweloperzy mają kłopoty finansowe. Wynika to z sytuacji na rynku budowlanym. Utrata płynności przez dewelopera może oznaczać, że inwestycja nie zostanie doprowadzona do końca. W Sądzie Rejonowym można zapoznać się z aktami rejestrowymi dewelopera (w oparciu o jego numer KRS). Znajdują się tam sprawozdania finansowe oraz adnotacje urzędowe na jego temat. Można sprawdzić czy nie widnieje on w Krajowym Rejestrze Dłużników.
Deweloper musi posiadać też prawo do nieruchomości. Można to łatwo zweryfikować w sądzie wieczysto-księgowym.