Często można spotkać się ze stwierdzeniem, że osoby starsze mogą mieć problemy z nowoczesnymi narzędziami, dlatego też świadomie unikają wszelkich rozwiązań technicznych i technologicznych, które pojawiły się w ostatnim czasie. Rzeczywistość weryfikuje jednak to stwierdzenie dowodząc, iż wiele nowoczesnych i nowatorskich narzędzi cieszy się ogromnym zainteresowaniem także wśród osób starszych.Doskonałym przykładem może być w tej kwestii komputer, narzędzie znajdujące zastosowanie zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i stricte prywatnej. Oczywisty jest fakt, iż osoby starsze korzystają z komputera głównie w domu, traktując to narzędzie jako optymalny sposób na szeroko rozumiany kontakt z rodziną, znajomymi, a także dający możliwość nawiązywania nowych znajomości. Jednym z najczęściej wykorzystywanych rozwiązań są komunikatory internetowe, za pomocą których można kontaktować się zarówno w sposób werbalny, jak i niewerbalny. Wiele osób starszych zakłada także skrzynkę meilową, która skutecznie zastąpiła tradycyjne listy.