Każdy z nas musi korzystać z zasobów wodnych ziemi. Wody nie da się syntetyzować, czyli nie będziemy mogli (przynajmniej jeszcze przez dłuższy czas) kupić wody w proszku. Dlatego wszyscy troszcząc się o nasze wspólne dobro, powinniśmy zdobyć do wody jak najwięcej szacunku.

To nieprawda, że nie dotyczą nas problemy, jakie z dostępem do wody mają mieszkańcy biednych krajów Afryki lub Azji. Zdrowa woda jest skarbem nie tylko w regionach dotkniętych suszą, ale ponieważ jest coraz mniej zasobów czystej wody i coraz częściej ludzie odczuwają skutki zanieczyszczania ogromnych ilości wody, dlatego można przypuszczać, że w niedługim czasie wszyscy odczujemy skutki niegospodarnego korzystania z zasobów czysta woda.

Oszczędzanie wody powinno być takim samym nawykiem jak jej picie. Nie ma często konieczności spuszczania wielu litrów tego najcenniejszego płynu na ziemi w kanał, tylko dlatego, że nie chce nam się zakręcić kurka, wymienić uszczelki czy też dokręcić zaworu wodnego.

Oszczędzać wodę powinniśmy uczyć dzieci od momentu, kiedy zaczynają rozumieć, jak wiele zależy od zasobów czystej wody. Dziecko, któremu w odpowiednim czasie zostanie wpojony szacunek do środowiska naturalnego, łatwiej zrozumie, jak ważne jest odpowiednie traktowanie zasobów naturalnych, dzięki którym możemy przeżyć.

Nie tylko dzieci należy uczyć szacunku do wody. Dorośli często nie zdają sobie sprawy, jak nierozważne jest nadużywanie zasobów naturalnych, ich marnotrawienie przez niewłaściwe wykorzystanie. Często dojrzali ludzie nie ogarniają problemu czystej wody, nie są w stanie zrozumieć, że woda, którą w nierozsądny sposób marnują, służy też jako woda do picia, której jeśli się nie opamiętamy zabraknie wkrótce także dla nas.

Zasoby czystej zdrowej wody możemy chronić wszyscy, począwszy od zmiany przyzwyczajeń, a skończywszy na bezpośrednich działaniach, polegających na podejmowaniu działań mających na celu ochronę i przywracanie do stanu zbliżonego do pierwotnego, wszelkich zasobów wodnych, takich jak cieki wodne, akweny wodne, wypływy wód podziemnych, wody powierzchniowe oraz wody podziemne.

Przykładami takich działań mogą być projekty edukacji ekologicznej, programy poszanowania zasobów wodnych, konkursy ochrony wody. Włączać do takich działań należy wszystkie grupy społeczne, poprzez organizacje dofinansowania ochrony wody ze środków finansowych zdobytych na ten cel z każdego dostępnego źródła.

Przykładem takiego działania jest organizowany od wielu lat program ochrony środowiska wodnego w Beskidzie Sądeckim „Fundusz Kropli Beskidu”, którego celem jest dofinansowanie inicjatyw społecznych, które w formie projektów ekologicznych, realizowanych przez lokalnie działające organizacje, instytucje oraz osoby prywatne. W corocznym konkursie ochrony zasobów wodnych, można zdobyć na określone we wniosku dotacyjnym cele, dofinansowanie, które do tej pory w sumie wyniosło ponad milion złotych i zrealizowanych dzięki niemu zostało ponad 70 projektów ochrony środowiska naturalnego w regionie Beskidu Sądeckiego.

Pamiętajmy o szacunku do przyrody, dzięki któremu będziemy mieli zawsze dostęp do czystej zdrowej wody do picia. W miarę możliwości każdy z nas może pomóc innym w uzyskaniu dostępu do czysta woda. Starajmy się pomyśleć podczas wykonywania codziennych czynności związanych z użytkowaniem wody, o tym w jaki sposób możemy zapobiegać nadmiernemu zanieczyszczeniu zasobów czystej wody.

Rysunek uczestnika konkursu edukacji ekologicznej „Wspólna rzeka – wspólna sprawa”