Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że odwrócona osmoza jest obecna w jego domu. Odwrócona osmoza jest to zjawisko wymuszonej dyfuzji cząstek w cieczy, w kierunku odwrotnym do tego, jaki jest w zjawisku osmozy spontanicznej. Kierunek ten ma zwrot, od miejsc o wyższym stężeniu substancji do miejsc o stężeniu mniejszym. Zjawisko to w połączeniu z półprzepuszczalnymi membranami, pozwala na oczyszczanie między innymi wody. Oczyszczać możemy wodę nie tylko z cząstek zanieczyszczenia pochodzenia przemysłowego, można dzięki odwróconej osmozie odsalać wodę morską, co w niektórych rejonach świata ma kluczowe znaczenie dla życia ludzi. W naszych domach odwrócona osmoza jest stosowana w filtrach wody. Ma to istotne znaczenie szczególnie w dużych miastach i tych miejscach, w których istnieje problem z czystością wody pitnej. Odwrócona osmoza oczyszcza wodę, przez co może być ona pita prosto z kranu. Unikamy dzięki temu konieczności każdorazowego przegotowywania wody. Ma to wpływ na nasz czas oraz rachunki za energię.