Przy braniu kredytu na wybudowanie domu, wykupienie lub remont mieszkania trzeba brać pod uwagę, że czasem jest wymagane dodatkowe zabezpieczenie w postaci przelania praw do wykupionego ubezpieczenia mieszkaniowego na bank. Oznacza to, że w przypadku zniszczenia domu, np. w wyniku pożaru, odszkodowanie zostanie wypłacone bankowi, jednak dotyczy to tylko pakietu podstawowego, w pozostałych przypadkach rekompensatę otrzyma właściciel polisy.
Nie oznacza to, że należy się wstrzymywać z ubezpieczeniem mieszkania. Jest ono przydatne w wielu przypadkach losowych, m.in. w przypadku powodzi, nawałnicy, zalania, uderzenia pioruna, gradu i innych zdarzeń atmosferycznych, ale odszkodowanie jest również wypłacane w wyniku pożaru, wybuchu, uderzenia mechanicznego pojazdu, czy upadku powietrznego pojazdu.

Wliczane są również wszelkie kradzieże, akty terrorystyczne, rabunki, itp. Ubezpieczyć w ten sposób można cały budynek, wybrany lokal, garaż, ale także meble.
Klienci obecnie mogą dobrać dla siebie takie ubezpieczenie, które będzie w ich sytuacji najkorzystniejsze. I tak np. właściciele domków jednorodzinnych mogą ubezpieczyć się na wypadek kradzieży zewnętrznych jego części, tzn. domofonów, lamp ogrodowych, śmietników, czy elementów systemu alarmowego. Jednocześnie domek jednorodzinny warto objąć ubezpieczeniem na wypadek katastrof żywiołowych ze względu na możliwość uszkodzenia czy zerwania dachu bądź elementów znajdujących się na nim.

Inaczej powinni swoje ubezpieczenie dobierać mieszkańcy kamienic i bloków, gdyż obejmuje ich mniej skutków naturalnych tragedii, a dodatkowo nie zawsze istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia tych samych żywiołów w różnych miejscach i pod tym kątem należy również dobrać swój pakiet ubezpieczeniowy. W Polsce można także ubezpieczyć nieruchomość na wypadek trzęsienia ziemi, chociaż towarzystwa ubezpieczeniowe nie zawsze uwzględniają taki rodzaj ubezpieczenia w swojej ofercie.

Dodatkowo mieszkańcy najwyższych pięter w blokach powinni rozważyć wykupienie OC w razie np. nieumyślnego zalania sąsiadów.