Architektura towarzyszy człowiekowi praktycznie od zawsze, jeśli uznać ją za sztukę kreowania rzeczywistości wokół siebie tak, by bardziej odpowiadała ona potrzebom mieszkaniowym i lokalowym człowieka.
Już w czasach prehistorycznych jaskinie zamieszkiwane przez naszych przodków były stosownie ozdabiane i przystosowywane do zamieszkania, choćby przez tworzenie w nich miejsc na paleniska, czy wydzielanie obszarów służących różnym celom.
W starożytności architektura zaczęła pełnić już więcej funkcji, niż tylko zapewnianie schronienia. Rozbudowane kulty religijne wymagały dla swoich potrzeb stosownych budowli sakralnych, władcy potrzebowali popisać się swoim bogactwem przez fundowanie sobie rozbudowanych siedzib, albo grobowców. Coraz ważniejsza poza funkcją czysto użytkową była także estetyczna, która to tendencja towarzyszy zresztą ludziom aż do dnia dzisiejszego. Nawet tendencje takie jak minimalizm, budowanie prostych brył, są poza oszczędnością materiałów, związane z podporządkowaniem pewnym nurtom estetycznym, chwalącym ład, porządek i prostotę.