Jak pracować z dziećmi z autyzmem?

Autyzm to bardzo złożona choroba neurologiczna. Jej cechami charakterystycznymi są zaburzenia w sferze kontaktów uczuć, integracji zmysłów oraz problemami z integracją w społeczeństwie. Rehabilitacja dzieci z autyzmem ma na celu poprawę zaburzonych funkcji fizycznych i psychicznych.

Zajęcia rehabilitacyjne powinny odbywać się w specjalnie dobranym i dopasowanym pomieszczeniu, gdzie nie będzie nadmiaru bodźców dotykowych, węchowych, wzrokowych i słuchowych oddziałujących na rehabilitowane dziecko. Terapeuta podczas zajęć powinien wydawać dziecku polecenia w sposób jasny i bardzo krótki oraz przez cały czas nawiązywać z dzieckiem kontakt wzrokowy.
Bardzo ważna jest u terapeuty ekspresja jego twarzy oraz mowy. Zwracając się do dziecka, terapeuta powinien przez cały czas stosować metodę przez kontakt twarzą w twarz.
Bardzo ważna w rehabilitacji dzieci z autyzmem jest współpraca na linii terapeutów, nauczycieli i rodziców. W czasie terapii stosowane są metody stymulacyjne, edukacyjne oraz wspomagające.