Żywność ekologiczna to żywność wyprodukowana bez udziału pestycydów i nawozów sztucznych. W procesie wytwarzania tej żywności zachowane są zasady bioróżnorodności i poszanowania praw zwierząt. Próżno znaleźć w żywności ekologicznej dodatek sztucznych konserwantów i barwników. Mięso bez wspomagania hormonami, jaja od zdrowych i trzymanych we właściwych warunkach kur, zwierzęta karmione zdrową paszą – tak być powinno. Żywność ekologiczna to szerokie pojęcie, a korzyści z jej kupowania i jedzenia są ogromne. Zdrowie jest najważniejsze i to jest właśnie główny powód nabywania żywności ekologicznej. Procesy wytwórcze i uprawy roślin odbywające się w zgodzie ze środowiskiem naturalnym to kolejna cecha przemawiająca za kupowaniem właśnie tego rodzaju jedzenia. Ziemia jest tylko jedna, musimy już teraz dbać o glebę dla naszych dzieci i dla przyszłych pokoleń. Inną sprawą są kwestie etyczne. Odpowiednie traktowanie zwierząt, trzymanie ich we właściwych warunkach z poszanowaniem ich praw jest nie mniej ważne.