Ulewanie pokarmu u niemowląt

Ulewaniem nazywa się łagodne zwracanie przez niemowlę treści pokarmowej, zazwy­czaj w niewielkiej ilości. Umięśniony fałd przy wpuście do żołądka nie spełnia jeszcze należycie swej roli i nie zamyka drogi powrotnej dla pokarmu, tak jak to jest u starszego dziecka i u dorosłego.

Ulewanie wywołują: wstrząs ciała, ucisk na brzuszek, położenie niemowlęcia po karmieniu na wznak, zbyt energiczne unoszenie pośladków przy prze­wijaniu dziecka bezpośrednio po karmieniu i łykanie powietrza w czasie przyjmowania po­karmu.

Zjawisko to występuje często w pier­wszych miesiącach życia. Niektóre niemo­wlęta ulewają pokarm kilka razy po każdym karmieniu, inne bardzo rzadko. Ulewania za­nikają zwykle u starszych niemowląt. Ilość zwracanego pokarmu jest nieduża, tak że nie ma to wpływu na rozwój dziecka.