Uczuleniowe zapalenie spojówek

Ostatnio coraz częściej spotykamy uczule­niowe zapalenia spojówek.

Czynniki uczula­jące mogą być różne: pyły roślinne, cząstki pochodzenia zwierzęcego, kurz, substancje chemiczne, bakterie, kosmetyki, lekarstwa. Zapalenia alergiczne występują zwykle w postaci ostrej, z silnym obrzękiem spojówek i powiek oraz obfitą wydzieliną. Towarzyszy temu świąd, pieczenie, łzawienie, światło­wstręt. Reakcja taka może wystąpić po zet­knięciu się z czynnikiem uczulającym. Nie­kiedy choroba zaczyna się mniej ostro i ma przebieg przewlekły.

Leczenie polega na rozpoznaniu i usunięciu czynnika uczulającego, co często jest trud­ne, wymaga specjalnych badań i współpracy specjalisty alergologa. Miejscowo stosuje się leki przeciwuczuleniowe w postaci kropli i maści ocznych. Może je zlecić tylko okulista.

Inne zapalenia spojówek
Stan zapalny spojówek może być wywołany również przez wirusy. Do najczęstszych, wy­stępujących nagminnie (epidemicznie), nale­ży zapalenie obejmujące także rogówkę. Zapalenie spojówek może też być jednym z objawów choroby zakaźnej, np. odry, róży­czki, świnki, grypy. Zwykle nie wymaga spe­cjalnego leczenia.